Latest SOAL :

Rabu

Geguritan - Lailatul Qodar

G
egodhongan datan obah nadyan ora sayah
Samirana bayu bajra datan lumampah
Tan ana sabawane walang alisik
Kutu-kutu walang ataga samya lerem tetembangan
Kodhok leren ngoreke jangkrik sidhem ngerike
Awit mangayubagya mring dalu kang kebak kamulyan


Malem-malem ganjil
Ing sepuluh dina kang pungkasan siyam
Lailatul Qodar minangka pratandha
Selikur telulikur selawe pitulikur miwah sangalikur
Ratri kinebakan samodra madu kaberkahan
Manising kabagyan kamulyan kanikmatanParibasan adhang-adhang tetesing ebun
Njaring kanugrahan ing malem ganjil
Aja nganti kalepyan mring agunging ratri Qodar
Sewengi kang luwih becik tinimbang sewu wulan
Sewu wulan bobot timbang klawan wolung puluh papat taun
Sawega ing dhiri, samapta ing gati
Mapag lan methuk sewu wulan kanthi gumbiraning ati


Sumber : Penjebar Semangat 


Tidak ada komentar:

 
Support : Creating Website | Slamet Sisyono | My Facebook
Copyright © 2011. Spensa Malang - All Rights Reserved
Template Modify by Creating Website
Proudly powered by Free Blogger Template
Kirim Artikel