Latest SOAL :

Selasa

Contoh Naskah Drama Bhs. Jawa ( SAKKAREPMU )

SAKKAREPMU
Lisa         : iki kuburan po piye to? Kok awake dhewe koyo wonk nyekar?


( Rina lagi moco buku, ora nggatekno omongane Lisa)


Lisa         : Rin… Rina… eh aku duwe komik doraemon ..


Rina       : endi… endi…. Komik doraemon, aku ngampil ndank?


Lisa         : golek’o dhewe ning toko !!!


Rina       : lho tibak’e we mblithuk no ta??


Lisa         : (mikir dhisik). E….. he’e paling.Ujug-ujug Fela teko.Rina lan Lisa : e…..dhemit kuntilanak, klambine biru..


Fela        : he? Kuntilanak? Endi? Ya Allah paringono kulo keslametan..


Rina       : lo, awake dhewe omong opo ta?


Zahra, Kenny, lan Naya teko.


Naya      : isuk-isuk nggosip wae.


Fela        : enek kuntilanak.


Zahra     : kuntilanak e lak yo kowe ta?


Fela        : (mikir) e……


Kabeh   : kesuen !!


Kenny   : iki sido ta rapat tahunan??


Naya      : mbahas opo lech??


Zahra     : mbahas tugas-tugas wae ya.?


Rina lan Lisa : sakkarepmu..


Kenny   : tugase bu Nunuk ya?


Rina lan Lisa : sakkarepmu..


Kenny   : ayo ndank lungguh ..


Fela        : yah, kursine kurang siji..


Zahra     : lungguh ning ngisor kan yo gak popo.. hehe


Fela        : tega we Zah karo aku..


Zahra     : jah,. Jah.. ijah ????!!!!


Naya      : wis. Wis. Ayo ndang diawiti rapat e..


Kenny   : tugase soko bu Nunuk nggawe drama kang temane sakkarep e awake dhewe, dadi iki mbahas temane sik ya?


Rina, Lisa lan Fela : sakkarepmu..


Naya      : yo wis, temane kedisiplinan sekolah !!


Rina lan Lisa: sa……


Zahra     : ndang sakkarepmu neh, ndang !!


Fela        : Jah, ojo sadis sadis to..


Kenny   : wis. Wis . tukaran maneh…tukaran maneh. . . temane diurutake usule, siji siji. Ndang laksanakne perintahku..


Naya      : emang kowe sopo ku, ngatur ngatur


Kenny   : aku ora ngatur ngatur kowe, aku mung ngandani kowe ben ora lelet lelet koyok uler keket..


Zahra     : ndek mau ngandani wong, nanging saiki kok malah dipraktekne dewe


Lisa         : wis, saiki ndang teruse. Terus saiki piye Ra pendapatmu?


Zahra     : sakkarepmu lah, aku wis wegah mikir


Fela        : emang mikir opo to?


Kenny   : tak omongi paling we yo ra ngerti


Zahra     : dasar utek lemot, di jak omongan yo ra bakalan nyantol


Lisa         : yo wes aku tak golek imajinasi sek ning jobo (karo mlaku ning jobo)


Zahra     : ke lo, arep golek imajinasi opo? Paling paling yo ra mutu


Rina       : mutu wi opo to? Yo wes aku tak metu dhisik yo..


Rina lan Lisa tabrakan


Lisa         : aduh, mripatmu wi ning ndi to? Nganti ora ngingeti aku ning kene


Rina       : lha gi mripatku


Lisa         : eh konco konco, aku gung nduwe inspirasi !!!


Zahra     : wis tak jedek


Naya      : wis… wis .. aku wae sing nentokne temane. Piye yen temane numpak sepedha bareng.


Kenny   : la we wi lo, entukmu ide koyok ngono kuwi yo soko endi?


Fela        : lha kuwi kan ideku, kok podo ya???


Naya      : ya embuh ya.. Fela… Fela… jelas jelas kuwi mau ideku, ngaku ngaku idemu. Paling kowe arep niru ideku.. iyo to..


Fela        : kuwi mau ideku, opo ata’e kowe sing niru ideku?


Naya      : dasar lemot, jelas jelas sing muni dhisik aku. Iyo to konco konco ..


Rina, Lisa, Zahra, Kenny : he……eh….


Fela        : he’eh kuwi iyo opo ora, muni ae ora jelas ..


Zahra     : tumben lemot e ilang, nyadar pisan, lak awake dhewe iki lagi ora mutu. Ngurusi uwong sing ngomong e ra penting, nganti nggawe kupingku panas


Fela        : kupingmu panas Jah?? Cepet…cepet.. golek kipas selak Jahra panasen


Naya      : lagek bar di omong lemot e ilang, e tiba’e ora ilang malah tambah.. kuwi berarti kowe sing nurun ideku. Ora maleh aku sing nurun idemu. Dasar utek lemot.


Zahra     : uwes..uwes.. ket mau tukaran wae


Rina       : piye nek temane oyok oyok an gawe ide


Lisa         : tumben we pinter..


Rina       : yo iyo.. we opo lagek ngerti nek aku pinter


Naya      : PD men le we…


Kenny   : la saiki wis eruh ta temane opo, dadi rapat tahunan iki dibubarne wae.


Rina, Lisa : yo, sakkarepmu wae..


Fela        : aku melu ya, we arep ning ndi.. ?


Rina       : la kowe arep ning ndi to, Lis..?


Lisa         : ayo ndang mlaku, pikir ngko wae..


Zahra     : aneh…. Ken, ayo ning perpustakaan?


Kenny   : ayo, aku yo arep golek buku pepak basa jawa


Naya      : nteni o…. aku melu ya????


Zahra lan Kenny : ayo. . .

Tidak ada komentar:

 
Support : Creating Website | Slamet Sisyono | My Facebook
Copyright © 2011. Spensa Malang - All Rights Reserved
Template Modify by Creating Website
Proudly powered by Free Blogger Template
Kirim Artikel